ANASAYFA

HAKKIMIZDA

ÜRÜNLERİMİZ

REFERANSLAR

KATALOGLAR

GALERİ

İNŞAAT

TEKNİK-DESTEK

İLETİŞİM

Enerji Kimlik Belgesi Firmamız tarafından düzenlenmektedir.


Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?

-Buzdolaplarında yada klimalardaki sınıflandırmalar, artık binalarımız için de geçerli olacak. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. Bu sınıflandırma yeni binalar için A,B ve C sınıfına kadar yapılabilir (D,E,F ve G sınıfı çıkan yeni binalar Enerji Kimlik Belgesi verilmeyecektir.)Mevcut binalar için ise, A’dan G’ye kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi verilecektir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Hangi Kanun ve Yönetmeliğe Dayanmaktadır?
-5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak 05.12.2009 tarihi itibariyle yürürlülüğe giren Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği hükümlerine göre, tüm binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu getirilmiştir.

Hangi Aşamada Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Zorunluluğu Aranmaktadır?
-01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar (yeni binalar), Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan belediyelerden yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) alamayacaklar. Bu sebepten dolayı, enerji projeciliği diye bir yeni bir uzmanlık alanı açılmıştır.

Hangi Binalar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Zorunluluğu ve Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği Dışında Kalır?
-Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar dışında tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olması zorunludur.

Merkezi Isıtma Sistemi Zorunluluğu Kaç m2 den Sonra Geliyor?
-05.12.2009 tarihinde yürürlülüğe giren ve 01.04.2010 tarihinde revize edilen Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre; kullanım alanı 2000 m2 ve üstündeki yeni binalarda merkezi ısıtma sistemi zorunluluğu getirilmiştir.

Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Yeni Binalar ve Mevcut Binalar İçin Kimler Hazırlayacak?
-Mevcut binalar için EKB'yi, Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) verebilir. Yeni tasarlanan binalar için ise, proje tasarımı aşamasındaki yetkili dört disiplin verebilir. Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri ve Elektrik Mühendisleri.

Yeni Bina ve Mevcut Bina Tanımına Hangi Binalar Giriyor?
-01.01.2011 tarihden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan binaya mevcut bina denir. 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı için başvuru yapan binalar ise, yeni binalar tanımına girer.

Mevcut Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi Alma Zorunluluğu Ne Zamana Kadardır?
-02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlülüğe giren Enerji Verimliliği Kanununa göre bu zorunluluk 10 yıl sonra yani 02.05.2017 tarihine kadardır.

Yeni Binalar İçin Enerji Kimlik Belgesi Verme Yetkisi (EKB Uzmanı) Nasıl Alınır?
-Bayındırlık ve İskan Bakanlığının hazırladığı üç günlük (6 saat teorik ve 12 saat uygulama olmak üzere toplam 18 saatten az olamaz) eğitimlere katılmak gerekiyor. Bu eğitimin sonunda yapılan sınavdan (50 soruluk test sınav, en az 70 puan almak gerekiyor) başarılı olan Mimarlar ve Mühendisler, Enerji Kimlik Belgesini (EKB) vermeye yetkili oluyorlar ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı oluyorlar.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı Eğitimlerini Vermeye Hangi Kurumlar Yetkilidir?
-Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Yetkilendirdiği dört Meslek Odası (Mimarlar, İnşaat, Makine ve Elektrik Mühendisleri Odası) ve yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri.

Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Almanın Avantajları Nelerdir?
-Vergi indirimleri, alım satımlarda dairenin değer kazanımı ve yeni binalarda kullanım başladıktan sonra ısıtma, soğutma için yapılacak harcamalarda %50 ye varan tasarruflar gerçekleşecektir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kaç Yıl Geçerlidir?
-Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

 


Copyright 2011 © info@acarelektrik.com.tr